Yandere Simulator Fanon Wikia
Advertisement
Wiki-wordmark.png

Stop right there!

MarinaMiddleFingerGif.gif

This page is a part of Redandsymmetry's fanon. Please ask his permission before using anything that belongs to him!!

Wiki-wordmark.png

WIP

Appearance

Amai has shoulder length brown hair that is slightly held back by a mint green headdress. Her eyes are mint green as well. She wears the second female school uniform with a mint green apron, mint green and white striped stockings, black glasses, and a red armband with a cupcake on it.

Codes

54**aa9.0.0.3.66.9.0.0.3.66_ab_ac_ba50_bb5.1_bc500.500.8.0.1.0_bd5_be180_ca57.2.34.57.28.74.90.100.16.0.60.82_da2.0.0.100_db_dd9.2.34.57.50.50_dh2.30.50.50.0_di5_qa_qb_dc0.1.2.2.1_eh1.A8896A.100_ea35.A8896A.8F745A.886F56.0.0_ec19.49.A8896A.816951.8F745A.50.56.0_ed8.60.1.1.A8896A.92775C_ef_eg_r00_fa4.50.50.50.50.65.56_fb7_fh2_fc2.8DEAB0.55.2.8DEAB0.55.50.61.61.50.50.50_fj0.0.0_fd2.0.5.886F56.886F56_fe50.62_ff0000000000_fg10.50.56.0.0.1.0.0_fi1.70.18.30.30_pa0.A8896A.0.0.33.50.85.84.0.1_t00_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc10.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd000000_ha89.89_hb50.1.44.99_hc0.74.40.0.74.40_hd23.1.42.42_ia_if_ib3.183367.183367.55.0.0.0.1.5.0.0.5.0.0.2_id9.183367.183367.6.0.0.1.0.0.0.0.0.0.9_ic25.C3F6DE.C3F6DE.C3F6DE.1_jc_ie_ja2.55.8EE9A6.55_jb2.55.8EE9A6.55_jd6.48.50.50_je6.48.50.50_jf_jg_ka3.55.8BEC91.2ED058.0_kb9.60.59.59_kc_kd_ke_kf_la25.C3F6DE.45.45.1_lb6.55.60.0.1.0.52_oa_os_ob_oc_od_oe_of8.9A0000.9A0000.19.0_lc_m00_n00_s00_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Gallery

Credits

  • Portrait by Redandsymmetry. Base by Bell´Dan, hair by Le French Croissant, glasses by Pumpkinhero2, armband by Shin Higaku The Occult Club PE Leader.


ve Red's Fanon
250?cb=20171108003741

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina
Advertisement