Yandere Simulator Fanon Wikia
Advertisement
Wiki-wordmark.png

Stop right there!

MarinaMiddleFingerGif.gif

This page is a part of Redandsymmetry's fanon. Please ask his permission before using anything that belongs to him!!

Wiki-wordmark.png

WIP

Appearance

Ayaki has messy pinkish-red hair. He has green eyes. He wears the default uniform unless customized, along with the Art Club beret, blue glasses, and a light yellow paint-splattered smock. Due to being the leader of the Art Club, he has a red armband with a paintbrush on his left arm.

Personality

Ayaki is mostly anti-social, as he will rarely speak more than two words to most people. However, he will speak more to people that he is close to, such as Toshi Ishiyama. This is due to a traumatic experience from when he was younger, and he gets scared around people he doesn't know well.

Relationships

Toshi Ishiyama - Ayaki is very close to Toshi, and has a crush on him. He doesn't know that he shares his feelings.

Codes

54**aa7.0.0.0.50.7.0.0.0.50_ab_ac_ba50_bb5.1_bc500.500.8.0.1.0_bd5_be180_ca58.2.41.58.24.39.80.0.12.0.60.80_da0.0.0.100_db_dd9.0.34.30.45.50_dh0.30.50.50.0_di0_qa_qb_dc0.1.0.0.1_eh1.FF4C6B.100_ea18.FF4C6B.D9405B.E4435F.0.0_ec19.30.FF4C6B.D9405B.CF3D56.54.58.1_ed14.46.1.1.DE425D.E4435F_ef_eg_r00_fa4.50.65.60.50.65.56_fb7_fh_fc2.11B404.55.2.11B404.55.50.61.61.50.50.50_fj0.0.0_fd1.0.5.FF4C6B.FF4C6B_fe50.72_ff0000011000_fg10.69.56.0.0.1.0.0_fi1.70.16.30.30_pa0.FF4C6B.0.0.40.50.85.85.0.1_t00_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd000000_ha89.89_hb49.1.44.99_hc0.45.39.0.45.39_hd4.1.32.18_ia_if3.FFEA9E.FFEA9E.FFF2A8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.16_ib7.60.55.60.0.0.0.1.5.0.0.5.0.0.2_id_ic_jc_ie0.56.56.0.10.60.60.0.10.60.60.0.0_ja11.323846.2.0_jb11.323846.2.0_jd6.3C1B06.50.50_je6.3C1B06.50.50_jf_jg_ka_kb7.0.59.59_kc_kd_ke_kf_la19.60.3.0.0_lb6.55.3F82CE.0.1.0.55_oa_os_ob_oc_od_oe_of_lc_m0052.FFEA9E.FFEA9E.0.1.1.60.75.2.28.2.61_n00_s000.FFEA9E.FFEA9E.FFEA9E.0.60.0.500.679.3.11.0.100.1.61_s010.FFEA9E.FFEA9E.FFEA9E.1.44.76.382.702.3.11.0.39.2.61_s020.FFEA9E.FFEA9E.FFEA9E.0.44.76.382.703.3.11.0.39.2.61_s037.FFEA9E.FFEA9E.56.0.0.91.591.742.3.4.1.46.0.61_s047.FFEA9E.FFEA9E.56.1.0.105.592.742.3.4.1.42.0.61_s0517.FFEA9E.FFEA9E.FFEA9E.0.79.0.500.473.3.8.0.250.3.61_s0617.FFEA9E.FFEA9E.FFEA9E.0.79.0.500.473.3.8.0.250.1.FFEA9E_s070.FFEA9E.FFEA9E.FFEA9E.0.89.0.500.663.3.11.0.100.0.61_s080.FFEA9E.FFEA9E.FFEA9E.0.72.0.500.681.3.11.0.52.0.61_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Gallery

Credit

  • Portrait by Redandsymmetry. Base by DuckPimp, hair and beret by BaedereBaemulator, glasses and smock by Redandsymmetry, armband by Bluecats.
  • Apron in Kisekae from here.


ve Red's Fanon
250?cb=20171108003741

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina
Advertisement