FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark

WIP

Appearance

Manami has long light pink hair with straight bangs. Her eyes are orange. She wears uniform two with striped light pink stockings. She also wears a white bow in her hair.

Personality

WIP

Persona

Manami is a Teacher's Pet. However, if a camera is pointed at her face, she will have a different reaction depending on the school atmosphere. If the atmosphere is high, she will pose like a Social Butterfly. If the atmosphere is medium-low, she will give the camera a suspicious look. If Manami discovers a corpse or witnesses a murder, she will report it to her teacher.

Trivia

  • She was originally evil but Red loved her new design too much to hate her.

Kisekae Code

53**aa7.0.0.0.50.7.0.0.0.50_ab_ac_ba50_bb5.1_bc500.500.8.0.1.0_bd5_be180_ca56.0.40.75.15.34.34.0.10.0.60.80_da0.0.0.100_db_dd9.0.34.30.45.50_dh0.30.50.50.0_di5_qa_qb_dc0.1.0.0.1_eh1.F87FBD.100_ea31.F87FBD.CE699D.F87FBD.0.0_ec5.84.F87FBD.DD71A9.F87FBD.72.71.0_ed48.60.1.0.F87FBD.D86EA4_ef_eg_r0048.F87FBD.E274AC.F87FBD.2.1.16.100.5.598.540.0_r0151.F87FBD.F27CB8.F87FBD.2.1.0.0.25.626.520.0_r0245.F87FBD.F27CB8.F87FBD.2.2.100.68.48.461.622.0_r0351.F87FBD.E776B0.F87FBD.2.2.0.0.9.586.615.0_r0445.F87FBD.F27CB8.F87FBD.2.2.100.52.49.463.625.1_r0545.F87FBD.C96799.F87FBD.2.2.100.28.86.542.573.0_r0745.F87FBD.F87FBD.F87FBD.2.2.100.44.60.454.625.0_r086.F87FBD.F87FBD.F87FBD.2.2.100.0.187.622.569.0_fa2.50.65.60.50.65.56_fb7_fh_fc2.F68616.55.2.F68616.55.50.61.61.50.50.50_fj0.0.0_fd1.0.5.E03A82.E03A82_fe50.73_ff0000000000_fg0.69.56.0.0.1.0.0_fi_pa0.F87FBD.0.0.40.50.85.85.0.1_t00_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd000000_ha82.82_hb49.1.44.99_hc0.64.39.0.64.39_hd0.1.49.49_ia_if_ib3.1C3B76.1C3B76.55.0.0.0.1.5.0.0.5.0.0.2_id_ic19.1C3B76.1C3B76.1C3B76.0_jc_ie_ja6.F26A85.F8A7BB.55_jb6.F26A85.F8A7BB.55_jd6.48.50.50_je6.48.50.50_jf_jg_ka7.0.59.59.0_kb7.0.59.59_kc_kd_ke_kf_la_lb_oa_os_ob2.940000.5.5_oc2.940000.5.5_od_oe_of8.940000.940000.19.0_lc_m003.55.3.0.1.1.40.0.0.80.2.61_n00_s00_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Gallery

Credits


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina