FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark

Reiko Arashiro is an OC created by Redandsymmetry.

Xopnzsalu

Lyena dejyk ef Zweziso Saqf ofk ossyfkyk swy zpwaad swyly. Zwy qoz pdazy bleyfkz ofk swy wydhyl ab Efba-zoto ifsed zwy slofzbyllyk sa Onokyte Werw. Qwyf zwy pwofryk zpwaadz, zwy viepndu xypoty pdazy qesw Efba-zoto'z lejod, Efba-pwof ofk xyrof sa qaln qesw wyl efzsyok. Lyena qoz nekfohhyk ofk tilkylyk xypoizy ab wyl xyslouod.

Appearance

Reiko has shoulder length black hair in which she wears a greyish-purple headband. Her eyes are brown. She wears uniform 1 with stockings that match her headband. Her bust size is 1.1.

Personality

Reiko is a Social Butterfly. She would happily pose for a picture if a student who is not in the Photography Club has their phone out. If she saw a corpse or witnessed a murder, she would have ran to the nearest crowd and called the police.

Disappearance

On Halloween night of 2016, Reiko went missing. It is unknown what happened to her, though there are many rumours about her.

WIP

Gallery

Credit

Code

41**aa7.0.0.0.50.7.0.0.0.50_ab_ac_ba50_bb5.1_bc500.500.4.0.1_bd5_be180_ca55.1.46.55.18.42.84.40.16_cb0_da1.0.0.100_db_dd9.0.34.30.45.50_dh1.30.50.50.0_di6_qa_qb_dc0.1.1.1.1_eh1.202020_ea34.202020.15151A.202020.0.0_ec3.70.202020.1B1B1B.202020.41.58.1_ed8.34.1.1.202020.1B1B21_ef_eg_r0_fa2.50.65.60.50.65.56_fb7_fh_fc3.672602.55.3.672602.55.50.61.61.50.50.50_fd1.0.33.202020.56_fe50.73_ff0000000000_fg0.69_pa0.0.0.0.40.50.85.85.0.0_t0_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd10000000_ha89.89_hb49.1.44.99_hc0.59.39.0.59.39_hd0.1.49.49_ia_if_ib4.55.162F5E.55.0.0.0.1.17.162F5E.55.17.162F5E.55.2_id_ic19.162F5E.162F5E.162F5E.0_jc_ie_ja8.49436F.19.55_jb8.49436F.19.55_jd6.60.50.50_je6.60.50.50_jf_jg_ka7.0.59.59.0_kb7.0.59.59_kc_kd_ke_kf_la11.49436F.3.0.1_lb_oa_os_ob_oc_od_oe_of8.A70707.A70707.19.0_lc_m0_n0_s0_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina