FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark

Suzume Akiya is an OC created by Redandsymmetry.

WIP

Appearance

Suzume has brown hair that is often pulled back into a bun. Her eyes are light grey. Her regular clothes consist of a reddish-pink shirt with sleeves that go halfway down her arms and plain black pants.

Personality

WIP

Relationships

WIP

Kouzai Akiya - Suzume's husband, who is currently in prison.

Jurou Akiya - Suzume's first son

Hitoshi Akiya - Suzume's second son

Code

41**aa7.0.0.0.50.7.0.0.0.50_ab_ac_ba50_bb5.1_bc505.500.8.0.0_bd5_be180_ca59.1.42.59.2.34.62.92.12_cb0_da2.0.0.100_db_dd9.0.44.34.45.50_dh2.30.50.50.0_di7_qa_qb_dc0.1.2.2.2_eh1.7A522A_ea34.7A522A.4C331A.7A522A.0.0_ec0.72.7A522A.4C331A.7A522A.60.58.1_ed40.50.1.1.7A522A.583B1E_ef_eg_r025.7A522A.6A4724.7A522A.2.0.100.90.0.502.617.1_fa4.50.65.60.50.65.56_fb7_fh_fc2.A7ABB6.55.2.A7ABB6.55.50.61.61.50.50.50_fd1.0.17.7A522A.56_fe50.73_ff0000000000_fg0.69_pa0.0.0.0.40.50.85.85.0.0_t0_pb_pc_pd_pe_ga1_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd10000000_ha89.89_hb49.1.44.99_hc0.59.39.0.59.39_hd0.1.49.49_ia_if_ib_id2.3.3.981335.0.0.1.11.55.6.11.55.6.2_ic_jc_ie4.56.43.0.8.60.60.0.8.60.60.0.0_ja11.323846.2.0_jb11.323846.2.0_jd9.60.55.3_je9.60.55.3_jf_jg_ka7.0.59.59.0_kb7.0.59.59_kc_kd_ke_kf_la_lb_oa_os_ob_oc_od_oe_of_lc_m0_n0_s0_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina