Yandere Simulator Fanon Wikia
Advertisement
32fa7538bfdf44728d773ee79232d738.gif

Hi, this page is part of Mystiwaii's fanon, please don't edit unless it's a constructive edit.

Appearance

Kimiko has yellow twintails that go down to her waist. She wears 2 pale yellow hair-bow-piece thingies to keep the twintails in place.

Persona

Kimiko has the Social Loner persona

Personality

WIP

Relationships

Positive

Witness-chan

Kimiko and Kotone are childhood friends, always sticking to each other through everything. While Kimiko is more extroverted, Kotone is more introverted. They have a good friendship nonetheless

Neutral

Negative

ve misty's oc's ™
Students Amaya Saito, Sei Saito, Airi Itsuko, Kiti Itsuko ,Fauna Kimura ,Akiko Najimi ,Tsukiko Fujioka ,Kuni Kazi, Ayane Kazi, Ryou Hotoke, Sayuri Katayama, Toko Rai, Ayumu Kishi, Akio Nakai, Fuyumi Hanae, Yukiko Miyuki Momiko, Hiromi Hotoke, Kikuko Miyajima, Manami Hamasaki, Melody Ayazaki, Emiko Taniguchi, Kasumi Nijino, Saika Momoiya, Azumi Koibito, Shiori Miyasaki, Haru Miyasaki, Aluna Nijino, Kirumi Hitoji
Adults Keiko Saito, Akihito Saito, Kokoro Miyake, Takuma Nakai, Izumi Higashi, Megan Fukahara, Chiyoko Hotoke Yuki Momiko, Ayako Momiko,Kiyomi Taniguchi
Children Minori Fukahara, Kiyomi Hanae, Akino Higashi, Takako Hitoji
Non-human Yukiko, Sage
Joke OCs Shiko, Milk-chan
Fanon Saki Kiyabu, Kokona Haruka, Ryoko Asano, Megumi Saikou, Rei Ruto, Osana Najimi, Ayano Aishi, Kizana Sunobu, Amai Okamura, Miyuji Akagi, Mei Mio. Taro Yamada, Yui Rio, Yuna Sato, Sakiko Basu, Koharu Hironaka, Kanako Hino, Haruka Kasai, Kaga Araki, Hisako Basu, Shin Higaku, Masuyo Osaki, Ami Osaki, Momoko Kida, Mio Kawasaki, Minato Aishi, Riku Soma, Kimiko Kawaguchi, Kotone Kaya, Mitsuko Kaneko, Nanami Miyazaki, Katashi Marikawa, Kazuki Mizuno, Chojo Miyata
Advertisement