FANDOM


Wiki-wordmark
Stop right there!
Billie bellyache gif 1

This OC belongs to Redandsymmetry. Please ask his permission before using!!

Wiki-wordmark


Yuriko Minami is an OC created by Redandsymmetry.

Note: She'll probably be renamed again but eh

Appearance

Yuriko has long purple hair with bangs in the middle. Her eyes are purple as well. She wears black glasses. She wears the default uniform with long, dark grey stockings. Her bust size is 2.

Personality

Yuriko is Devoted. She will stop at nothing to be with her crush and will kill anyone who gets in the way. She will not react to a camera being pointed at her.

Relationships

Canon

WIP

Fanon

My OCs

Fuchū Ina - Yuriko is happy that Fuchū doesn't care about stealing away her crush.

Gallery

Kisekae Codes

Non-posed

54**aa7.0.0.0.50.7.0.0.0.50_ab_ac_ba50_bb5.1_bc500.500.8.0.1.0_bd5_be180_ca54.0.30.64.26.34.68.50.18.0.60.80_da1.0.0.100_db_dd9.0.34.50.50.50_dh1.30.50.50.0_di8_qa_qb_dc0.1.1.1.1_eh1.732B87.100_ea34.732B87.582167.732B87.0.0_ec7.34.732B87.531F62.732B87.32.48.0_ed0.48.1.1.732B87.5F2370_ef_eg_r00_fa4.50.50.50.50.65.56_fb7_fh2_fc2.BD5BDC.55.2.BD5BDC.55.50.61.61.50.50.50_fj0.0.0_fd1.0.13.330747.330747_fe50.61_ff0000000000_fg10.50.56.0.0.1.0.0_fi1.70.20.30.30_pa0.732B87.0.0.40.50.85.85.0.1_t00_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd000000_ha89.89_hb49.1.44.99_hc0.59.39.0.59.39_hd0.1.49.49_ia_if_ib4.55.162F5E.55.0.0.0.1.17.162F5E.55.17.162F5E.55.2_id_ic19.162F5E.162F5E.162F5E.0_jc_ie_ja27.790A89.60.55_jb27.790A89.60.55_jd6.48.50.50_je6.48.50.50_jf_jg_ka4.17.17.17.0_kb4.17.17.17_kc_kd_ke_kf_la_lb6.55.60.0.1.0.52_oa_os_ob_oc_od_oe_of8.9A0000.9A0000.19.0_lc_m00_n00_s00_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Posed

54**aa11.0.1.0.50.7.0.0.0.50_ab9.56.59.40_ac_ba70_bb5.1_bc500.500.8.0.1.0_bd5_be180_ca54.0.30.64.26.34.68.50.18.0.60.80_da1.0.0.100_db_dd9.0.34.50.50.50_dh1.30.50.50.0_di8_qa_qb_dc0.1.1.1.1_eh1.732B87.100_ea34.732B87.582167.732B87.0.0_ec7.34.732B87.531F62.732B87.32.48.0_ed0.48.1.1.732B87.5F2370_ef_eg_r00_fa4.50.50.50.50.65.56_fb7_fh2_fc5.BD5BDC.55.5.BD5BDC.55.50.61.61.50.50.50_fj_fd1.0.13.330747.330747_fe50.61_ff0000000000_fg10.50.56.0.0.1.0.0_fi1.70.20.30.30_pa0.732B87.0.0.40.50.85.85.0.1_t00_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc0.0_ge0000000000_gh_gf_gg_gd000000_ha89.89_hb49.1.44.99_hc0.70.27.0.70.27_hd0.1.64.70_ia_if_ib4.55.162F5E.55.0.0.0.1.17.162F5E.55.17.162F5E.55.2_id_ic19.162F5E.162F5E.162F5E.0_jc_ie_ja27.790A89.60.55_jb27.790A89.60.55_jd6.48.50.50_je6.48.50.50_jf_jg_ka4.17.17.17.0_kb4.17.17.17_kc_kd_ke_kf_la_lb6.55.60.0.1.0.52_oa_os_ob_oc_od_oe_of8.9A0000.9A0000.19.0_lc_m00_n00_s00_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

By Futuristic Finale

50**aa0.0.1.0.50.0.44.0.5.50_ab_ac9.56.59.40_ba50_bb5.1_bc660.500.8.0.1_bd5_be180_ca77.0.0.62.0.0.0.0.0.0.60_cb0_da1.0.0.100_db_dd0.2.0.0.50.45_dh1.30.50.50.0_di7_qa_qb_dc0.1.1.1.1_eh4.13.100_ea9.13.12.13.0.0_ec7.54.13.12.13.40.64.1_ed0.50.1.1.12.13_ef5.0.50.13.12.13_eg5.0.50.13.12.13_r00_fa10.50.50.50.50.65.56_fb7_fh2_fc2.16.55.2.16.55.50.61.61.50.50.50_fj0.0.0_fd2.0.50.13.13_fe50.61_ff0000000000_fg0.50.56.0.0.1.0.0_fi_pa0.13.0.0.40.50.85.85.0.1_t00_pb_pc_pd_pe_ga0_gb1_gc0.58_ge0000000000_gh_gf_gg_gd000000_ha89.89_hb0.1.44.99_hc0.59.39.0.59.39_hd2.1.72.49_ia_if_ib4.55.21.55.0.0.0.1.18.21.55.18.21.55.2_id_ic31.21.21.55.0_jc_ie_ja0.202226.202226.55_jb0.202226.202226.55_jd6.60.55.57_je6.60.55.57_jf_jg_ka_kb9.16.59.0_kc_kd_ke_kf_la_lb6.55.61.0.1.0.50_oa_os_ob_oc_od_oe_of26.3.24.18.0_lc_m00_n00_s00_og_oh_oo_op_oq_or_om_on_ok_ol_oi_oj_ad0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

Credit


ve Red's Fanon
Kate_marsh_by_pandapawpony-d8n6x3m.png

Art by PandaPawPony

Students Akane Akai, Aku Namiko, Alexa Hunter, Audrey Caile, Ayaka Mori, Ayana Tatamori, Fuchu Ina, Goruden Rokku, Hideki Aoyama, Hitoshi Akiya, Hottoto Korudo, Ishiro Fukazawa, Itsuki Maeda, Jin Hanan, Jonathan Clarke, Jurou Akiya, Kaede Matsumoto, Kaori Sasaki, Kaoru Azuma, Kat-Anna Sugomi, Katsuo Aoyama, Kayo Takenaka, Kazuki Mori, Kina Taino, Kofuku Tokyofu, Kohaku Nakahara, Kotone Ikeda, Kyuto Rai, Lukas Ashe, Manabu Ichikawa, Manami Nanako, Masato Aoyama, Masuyo Yamashita, Mayuko Ichihara, Mayumi Iseya, Michi Fukui, Miyo Yamatari, Mizuki Nakano, Naoko Matsushita, Naomi Harada, Otsuka Kaneyama, Ran Murakami, Reiko Arashiro, Riichi Hikari, Riichi Mitsue, Rika Koizumi, Rui Kida, Ryuu Yamasaki, Sachi Miyara, Saito Kina, Sayuri Izuhara, Seichi Yukio, Shizuka Mizushima, Shochu Miyu, Shoji Ichida, Shoto Kuma, Simon Kingu Jr., Takashi Kimura, Yamato Fujiwara, Yuka Hattori, Yuki Suishou, Yukio Iseya, Yuriko Minami, Yuuri Akihiko, Yuuto Miyara
Adults Calvin Dubois, Kiyoko Fujioka, Kouzai Akiya, Ryoko Kurosawa, Ryota Nakano, Simon Kingu Sr., Suzume Akiya, Tatsuo Akiya
Children Chiharu Nakano, Takara Ichikawa
Non-human Spark, Terra
Shared OCs Natsushi Mizu, Umiko Tanaka, Yunui Yanu
Fanon Amai Odayaka, Asu Rito, Ayaki Tamashiro, Ayano Aishi, Budo Masuta, Daku Atsu, Hanako Yamada, Haruto Yuto, Info-kun, Kizana "Sunobu" Haruka, Kokona Haruka, Mai Takahashi, Mei Mio, Mu Jitsu, Musume Ronshaku, Oka Ruto, Osana Najimi, Riku Soma, Ryusei Koki, Sakura Saito, Shin Higaku, Shiori Risa, Sora Sosuke, Sota Yuki, Supana Churu, Takeshi Aishi, Taro Yamada, Toshi Ishiyama, Tsubaki Kobayashi, Yui Rio, Yuna Hina